Rozmiar czcionki: A A AElektroniczna Skrzynka podawczaElektroniczne postępowanie upominawczeFundusz Norweski
Aktualności

Zmarła Pani Danuta Cyran

09.06.2012, 05:07

W dniu 7 czerwca 2012 roku zmarła Pani mgr Danuta Cyran - Kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Zabrzu.

Zawiadamiają pogrążeni w smutku pracownicy RODK - Zabrze.

Otwarcie Sali Rozpraw Karnych

30.05.2012, 05:23

W dniu 10 maja 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Gliwicach nastąpiło oficjalnie otwarcie Sali Rozpraw Karnych dla przestępczości zorganizowanej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie obiektu z dniem 18 lutego 2012 roku.

Strona główna

Rzecznik Prasowy

Witamy na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gliwicach, której celem jest udzielenie pomocy i koniecznej porady osobom, stykającym się z działaniem Sądu Okręgowego w Gliwicach, jako strony lub uczestnicy prowadzonych postępowań. Zawarte na stronie materiały i informacje mogą zastąpić Państwa obecność w sekretariatach Sądu lub posłużyć jej ograniczeniu do przypadków koniecznych, gdy wymagane jest osobiste stawiennictwo.
Zawartość strony będzie na bieżąco aktualizowana i korygowana pod wpływem Państwa sugestii, za które będziemy wdzięczni.

Sąd Okręgowy w Gliwicach

 

 

I. Sąd Okręgowy w Gliwicach

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
dyżury w poniedziałki od 15.30 do 18.00 (Wydziały Sądu, Oddział Administracyjny i Finansowy)

Punkt Obsługi Interesanta
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.45 do 15.30
dyżury w poniedziałki: od 15:30 do 18.00

Biuro Podawcze Sądu czynne jest w godzinach:
od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku

Kasa Sądu czynna jest w godzinach:
od 7.30 do 18.00 (przerwy od 11.00 do 11.15 i 15.00 do 15.15) w poniedziałek
od 7.30 do 15.00 (przerwa od 11.00 do 11.15) od wtorku do piątku

Prezes Sądu przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w godzinach:
od 13.00 do 15.00 w czwartek

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego czynny jest w godzinach:
od 9.00 do 18.00 w poniedziałek
od 8.30 do 14.30 od wtorku do piątku

 

Podstawowe dane teleadresowe:

ul. Kościuszki 15
44-100 Gliwice
tel.: 32 / 33 80 200 centrala
fax: 32 / 33 80 102
e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl
strona internetowa: www.gliwice.so.gov.pl

Mapa dojazdu
Mapa dojazdu

 

 

II. Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
dyżury w poniedziałki od 15.30 do 18.00

Biuro Podawcze czynne jest w godzinach:
od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku

Kasa Sądu czynna jest w godzinach:
od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku

 

Podstawowe dane teleadresowe:

ul. Piłsudskiego 33
44-200 Rybnik
tel.: 32 / 78 40 405
fax: 32 / 78 40 402
e-mail Kierownika Ośrodka: osrodek.zamiejscowy@gliwice.so.gov.pl
strona internetowa: www.gliwice.so.gov.pl

Mapa dojazdu
Mapa dojazdu

 

Numery rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

 • Numer rachunku bankowego dla dokonywania wpłat z tytułu opłat sądowych:
  NBP o/o Katowice 39 1010 1212 0052 8122 3100 0000
 • Numer rachunku bankowego dla dokonywania wpłat na kaucje, poręczenia majątkowe oraz sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym:
  NBP o/o Katowice 28 1010 1212 0052 8113 9120 0000
 • Numer rachunku bankowego dla dokonywania wpłat służących do:
  -  finansowania ze środków zleceniodawcy zadań zleconych do wykonania sądom przez inne jednostki organizacyjne;
  - gromadzenia środków wnoszonych przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie kodeksu postępowania cywilnego w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami, a w szczególności zaliczki na biegłych sądowych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, świadków itp.:
  NBP o/o Katowice 76 1010 1212 0052 8113 9800 0000

 
NIP i REGON

NIP 631-22-97-131
REGON 276969023

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: g d
Dokument z dnia: 20.10.2008
Dokument oglądany razy: 462 637
Opublikował: Sonia Podżorska
Publikacja dnia: 01.06.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
Polityka prywatności | Mapa strony | e-Wokanda | Webmaster
RSS
Oparto o skrypt: SmodBIP » © 2005-2008 Twórcy.pl
Layout (c) 2008 by: Krzysztof Gawliczek